Köpvillkor

 

Tillämplighet
Dessa köpvillkor är tillämpliga i de fall Svensk eller annan tillämplig lag inte föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen.

Beställning
Alla beställningar sker via Internet. Vi tar inte emot beställningar på något annat sätt än via vårt shoppingsystem på vår hemsida. Vi accepterar alltså inga beställningar via ordinarie mail, fax eller annat medium såvida inget annat har avtalats. Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomföres. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles.

Priser
Alla priser som anges på våra sidor är inklusive moms. Tre betalsätt finns betalning med bank- el. kreditkort, förskottsbetalning - inbetalning till vårt bankgiro 5397-4291 eller faktura - vi samarbetar med Klarna och erbjuder betalning mot faktura till en kostnad av 19 kr. Betalningsvillkoren är 14 dgr från fakturans utskriftsdatum. Fraktkostnad tillkommer på samtliga beställningar, enligt våra gällande priser. Vi råder inte över prisförändringar på marknaden, varför priset som gäller vid beställningstillfället även gäller vid leveranstillfället.

Leveranstider
I butiken är det möjligt att se om den akutella varan finns i lager. Är produkten tillfälligt slut finns det ett beräknat leveransdatum för denna. Vi reserverar oss för eventuella felaktiga uppgifter angående lagersaldo och beräknat leveransdatum, vilket kan få till följd att leverans kan ske tidigare såväl som senare än beräknat. Vi förbehåller oss rätten att, utan föregående avisering, förändra en order avseende innehåll till likvärdig/bättre vara utan att det påverkar det pris kunden fått bekräftat, alternativt stryka ej levererbar vara från ordern, givetvis med prisavdrag motsvarande varans värde. Önskar kund därefter beställa annan eller nämnda vara betraktas det som en ny order. Anser kunden att leveransen dröjer länge utöver avtalad leveranstid, att kunden inte längre önskar leverans av ordern är det kundens ansvar att ordern avbeställes i enlighet med våra Köpvillkor innan ordern expedieras. Delleverans av order sker endast efter överenskomelse med kund och kan då medföra ytterligare fraktkostnader för kunden.

Leveranser
Alla leveranser sker med av oss vald speditör, enligt de leveranssätt vilka presenteras innan slutförande av beställning, vanligtvis DHL eller vid mindre försändelser Posten, och debiteras enligt våra gällande priser. Det är köparens ansvar att se till att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt och att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet, vanligtvis nio (9) dagar från avsändandet.

Förändring av order
Som kund kan du givetvis fram till det att ordern har expedierats rätt att, utan kostnad annat än prisskillnad på vara, förändra ordern. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl inte kan ändras.

Avbeställning
Avbeställning av order är möjlig utan kostad för kund fram till det att ordern har expedierats. Avbeställning efter det att ordern expedierats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi expedierat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av beställningsvaror är inte möjligt efter det att vi har lagt order hos aktuell leverantör. En avbeställning är inte giltig förrän ni har mottagit en bekräftelse av avbeställningen från oss.

Outlösta paket
Om du av någon anledning inte hämtar ut ditt paket debiteras du för våra hanteringskostnader, f.n. 300 kr.

Ångerrätt
Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen, vilken trädde i kraft 2000-06-01, rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock lägst 7 arbetsdagar, från mottagandet. För att begära ångerrätt enligt Distansavtalslagen kontaktar du oss så kan vi se om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att tillämpa ångerrätten, och i sådana fall uppger de uppgifter vi behöver. Återsändande av vara vilken returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på kundens bekostnad då Distansavtalslagen ej ger kunden rätt att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst. Vara skall återsändas emballerad enligt våra rekommendationer.

Reklamationer
Skulle du trots våra högt ställda krav och noggranna kontroller få en skadad och/eller felaktig vara eller en fel leverans ska kundtjänst kontaktas inom 8 dagar. Synliga transportskador anmäls direkt till ansvarigt transportföretag. Varor som skadats på grund av felaktigt handhavande eller yttre våld ersätts inte.

Returer
Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i fall identisk vara inte finns tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara.

Information
Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga varor i vårt sortiment. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan inte garantera att bilderna återger varans exakta utseende och färger.

Tvist
Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.